Podatek od nieruchomości

Przepisy podatkowe dot. nieruchomości

Posts Tagged ‘podatek od nieruchomości’

Podatek od posiadania nieruchomości

Jak wiadomo każdy z nas zobowiązany jest do tego aby płacić podatki, obowiązkowe świadczenia pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny, czyli państwo, jednostkę terytorialną bez konkretnego bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego że zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych. Podatek od nieruchomości jest podatkiem samorządowym, stanowiącym w całości dochód własny […]