Podatek od nieruchomości

Przepisy podatkowe dot. nieruchomości

Podatek od posiadania nieruchomości

Nieruchomości Jak wiadomo każdy z nas zobowiązany jest do tego aby płacić podatki, obowiązkowe świadczenia pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny, czyli państwo, jednostkę terytorialną bez konkretnego bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego że zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych. Podatek od nieruchomości jest podatkiem samorządowym, stanowiącym w całości dochód własny gmin.

Chcąc przedstawić pełną charakterystykę podatku od nieruchomości powinniśmy wiedzieć o tym, że jest to podatek samorządowy, stanowiący w całości dochód własny gmin. W większości ustawodawstw jest to podatek traktowany jako podatek lokalny. Na co składa się kilka przyczyn między innymi ścisłe związanie podatku z terenem, stosunkowo prosta konstrukcja podatku, ścisłe powiązanie między przeznaczeniem nieruchomości, sposobem jej wykorzystywania a zadaniami władz lokalnych. Trzeba wiedzieć że Polska konstrukcja podatku od nieruchomości obejmuje wszelkie rodzaje nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych. Ważne jest poniekąd, że modele podatków przybierają rożne nazwy i konstrukcje. Trzeba też pamiętać o tym, że część ustawodawstw posługuje się nazwą podatek od nieruchomości inne używają określenia podatek od majątku zabudowanego lub nie zabudowanego. Płacąc tego typu świadczenia należy pamiętać że wielkość podatku stanowi przykład podatku majątkowego, w którym posiadanie lub nabycie majątku jest podmiotem opodatkowania, a wymiar podatku nawiązuje do majątku lub jego składników.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że współcześnie pieniądze podatkowe trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy które dzięki temu mogą inwestować w rozwój infrastruktury, wojska, policji , oświaty, służby zdrowia. Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne. Opodatkowaniu ulegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Categorised as: Porady


Comments are closed.