Podatek od nieruchomości

Przepisy podatkowe dot. nieruchomości

Podatek od posiadania nieruchomości

Nieruchomości Jak wiadomo każdy z nas zobowiązany jest do tego aby płacić podatki, obowiązkowe świadczenia pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny, czyli państwo, jednostkę terytorialną bez konkretnego bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego że zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych. Podatek od nieruchomości jest podatkiem samorządowym, stanowiącym w całości dochód własny gmin.

Read the rest of this entry »


W górę VAT!

Blok mieszkalnyZnowelizowanie ustawy mówiącej o sposobach opodatkowania towarów i usług, jest podstawową przyczyną wzrostu cen produktów na rynku krajowym. Zmiany VAT 2011 zostały wprowadzone tymczasowo, na okres 3 lat i do 31 grudnia 2013 roku, podatnicy będą musieli za towary i usługi płacić podatki w wysokości 23%, 8%, 5% i 0%.

Stawki VAT zwiększyły się o jeden procent w stosunku do obowiązujących w roku 2011. Podstawowa żywność, jak pieczywo, nabiał, wędlina, sery, makarony itp., staniały w stosunku do lat ubiegłych, ponieważ obejmują je 5% stawki VAT, a nie 7%, jak do tej pory. Wszystkich zmian, związanych z nowelizacją ustawy o podatkach VAT 2011 nie da ująć się w jednym paragrafie, ponieważ dotyczą one bardzo wielu aspektów.

Wraz z nową ustawą, zwolnieniu z opodatkowania towarów i usług, podlegają usługi w zakresie pomocy medycznej, służące poprawie, zachowaniu i ratowaniu zdrowia wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej, a także przez lekarzy, pielęgniarki, dentystów czy położne, jak i innych lekarzy medycyny. Zmiany VAT dotyczą również innych kategorii, o których najlepiej szukać informacji w odpowiednich pismach prawnych.


Nowe stawki VAT

dom mieszkalny Wraz z wejściem w nowy 2011 rok, w życie weszły nowe przepisy dotyczące stawek opodatkowania towarów i usług podatkiem VAT. Zmiany VAT 2011 są dosyć znaczące i nie da się ich ująć w jednym akcie prawnym, ponieważ dotyczą wielu ustaw.

Podstawową zmianą są stawki VAT, jakie obowiązują od 2011 roku. Zamiast dotychczasowych 22%, 7%, 3% i 0%, obowiązują nowe stawki VAT, wynoszące odpowiednio 23%, 8%, 5% i 0%. Stawki te, zostały wprowadzone na czas określony – 3 lata i obowiązują do dnia 31 grudnia 2013 r. Oczywiście wraz z nowelizacją VAT 2011, wprowadzono również pewne zmiany w naliczaniu podatku.

Podniesiony został limit obrotu rocznego, uprawniający do zwolnienia od podatku, a także zmiany w zastosowaniu stawki 0%. Podwyższone podatki mają na celu zmniejszenie deficytu budżetowego w naszym kraju.

Podwyższenie stawek na pewno nie przyjęło się z przychylnością podatników, tym bardziej, że ceny standardowych produktów nieznacznie wzrosły, jednocześnie gdy płace pozostały bez zmian. Pocieszać się jedynie możemy tym, że są to zmiany tymczasowe i mogą zostać cofnięte po upływie czasu, na jaki zostały ustanowione.